X

Ajankohtaista

Projektien toteutuneet ja suunnitellut työajat yhdessä näkymässä

posted on

ProjektinTyoajat2017...Projektikohtaisen työaikatoteuman ja suunniteltujen tuntien seurantaan on toteutettu uusi visuaalinen näkymä.  Näkymässä projektin työaikatoteuma ja suunnitellut tunnit ovat näkyvissä rinnakkain joko osaprojekteittain tai projektin osapuolien mukaisesti jaoteltuna.  Myös työaikojen kumulatiivinen kertyminen esitetään valitulta aikaväliltä graafisesti.  Uusi näkymä mahdollistaa myös projektin työpanoksen suunnittelun yksinkertaisessa käyttöliittymässä. Ominaisuus tukee myös henkilökohtaisten työsuunnitelmatietojen tietojen esittämistä sekä suunniteltujen tietojen esittämistä työajankohdennuksen apuna.

| Return