X

Ajankohtaista

Suunnitelmatieto näkyväksi työajankohdentamisessa

posted on

REPO Suunnitelmatiet...Reportronicin vuoden 2017 versioissa on tuotu työsuunnitelmatieto näkyväksi työajankohdennukseen.  Suunnitelmatieto ohjaa käyttäjää kohdentamaan työaikansa suunnitellun mukaisesti ja mahdolliset poikkeamat havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Suunnitelmatieto on näkyvissä myös työajanhyväksymismenettelyssä, jolloin hyväksyjät saavat tiedon toteuman suhteesta suunnitelmaan.  Suunnittelutieto voidaan ylläpitää joko Reportronicin projektin suunnittelutyökalussa, henkilökohtaisissa työsuunnitelmissa tai tuoda ulkopuolisesta työsuunnittelujärjestelmästä kuten esimerkiksi Peppi-järjestelmästä.  Jatkossa pysytään entistä paremmin tilanteen tasalla.

| Return