X

Ajankohtaista

RSS

lumberjacks-candle-b...Tämän vuoden Reportronic kehityspäivät vietetään talvisissa maisemissa Pohjanhovissa Rovaniemellä. Kehityspäivillä on tarkoitus käydä läpi vuoden aikana ohjelmaan tulleita uusia kehityksen tuloksia ja tehdä suuntaviivoja uusien ominaisuuksien priorisointiin lähitulevaisuudessa.

Kehityspäivien ideana on myös koota Reportronicin tehokäyttäjiä yhteen vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia järjestelmästä.  Näitä kokemuksia ja uusia ehdotuksia pyritään hyödyntämään Reportronic järjestelmän kehitystyössä aina muuttuvassa maailman menossa.

Tänä vuonna on mahdollista osallistua tapahtuman alkuun myös etänä osioon, Reportronic kehittyy. Etäyhteys osallistuminen alkaa 11.3.2020 klo 12:45 ja kestää noin 1,5 h.  Ohessa linkki Teams -esitykseen.

Liity Microsoft Teams -esitykseen keskiviikkona 11.3.2020 klo 12:45

Reportronicin uusin versio 4 tuo lisää suorituskykyä.  Versioon on toteutettu useita suorituskykyä parantavia toimenpiteitä. Esimerkiksi työajankohdennuksen näkymien toimintanopeutta on parannettu. Parannukset tulevat käyttöön asiakkaille versiopäivitysten yhteydessä.

REPOrajapinnatOlemme toteuttaneet usealle koulutuksen järjestäjälle tiedonsiirtorajapintoja, joissa lukujärjestysmerkinnät siirretään Reportronicin työaikamerkinnöiksi ja edelleen hyväksymismenettelyn kautta palkkojenjakoajon perusteeksi.  Lukujärjestysmerkintöjen siirtoliittymä on yksi esimerkki niistä useista Reportronic-rajapinnoista, joilla mahdollistetaan tietojen kirjaaminen vain yhteen järjestelmään ja käyttäjien niin sanotun yhden järjestelmän käyttöratkaisu.

Reportronic aikajanaReportronicin asiakaskunta on kasvanut jälleen muutamalla uudella asiakkaalla.  Käyttöönottoprojektit ovat tuoneet mukanaan useita uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia myös olemassa oleville Reportronic organisaatioille.  Esimerkiksi työaikaosion lisällisten ja ylitöiden käsittely on laajentunut tukemaan entistä paremmin palkanlaskennan tietotarpeita.  Uudet asiakkaat ovat pääosin koulutussektorilta ja olemassa olevat toiminnot ja rajapintatoteutukset ovat täydentyneet asiakaskohtaisesti mukautettavilla ominaisuuksilla.  Uudet Repo-organisaatiot ovat siis jo tuoneet ja tuovat varmasti myös tulevaisuudessa oman panoksensa Repon yhteiskehitykseen.

REPOideatUutena toiminnallisuutena Reportroniciin on lisätty Idea-osio, johon voidaan koota organisaation ideat kaikkien näkyville.  Ideoita voi kommentoida ja hyviä peukuttaa.  Idea-toiminnallisuus sisältää myös ideoiden hyväksymismenettelyn.  Hyväksytyt ideat muodostuvat järjestelmään projekteiksi.

repokehtiyspaivatKevään 2018 Reportronic-kehityspäivät pidetään Hämeenlinnassa 14.-15.3.2018. Kehityspäivät on tarkoitettu Reportronicin asiakasorganisaatioiden avainhenkilöille ja tehokäyttäjille kuten esimerkiksi pääkäyttäjille. Kehtyspäivät ovat paikka tavata muita Repo-käyttäjiä ja vaihtaa kokemuksia käyttöön liittyvistä asioista.

REPOaineistotReportronicin toiminnallisuuteen on lisätty Aineisto-toiminnallisuus, jolla voidaan koota yhteen organisaatiossa tuotettua tietoa.  Aineisto -toiminnallisuudessa aineistoille voidaan antaa monipuoliset kuvaustiedot ja aineistot voidaan liittää hankkeisiin ja osapuoliin joustavasti, jolloin niiden löydettävyys on helppoa.  Aineistot voidaan myös julkaista julkiseen verkkoon halukkaiden nähtäville.  Aineisto -toiminnallisuus on kehitetty Reportronic -yhteiskehitysprojektina.

ProjektinTyoajat2017...Projektikohtaisen työaikatoteuman ja suunniteltujen tuntien seurantaan on toteutettu uusi visuaalinen näkymä.  Näkymässä projektin työaikatoteuma ja suunnitellut tunnit ovat näkyvissä rinnakkain joko osaprojekteittain tai projektin osapuolien mukaisesti jaoteltuna.  Myös työaikojen kumulatiivinen kertyminen esitetään valitulta aikaväliltä graafisesti.  Uusi näkymä mahdollistaa myös projektin työpanoksen suunnittelun yksinkertaisessa käyttöliittymässä. Ominaisuus tukee myös henkilökohtaisten työsuunnitelmatietojen tietojen esittämistä sekä suunniteltujen tietojen esittämistä työajankohdennuksen apuna.

AMK_logo_vihreä-e148...Reportronic on mukana AMK-päivillä Kajaanissa 17.5.-18.5.2017.  Reportronic tarjoaa välineet ja työkalut organisaation hankehallintoon ja työajanseurantaan yhdellä järjestelmällä.  Tule tutustumaan ratkaisuihimme ja palveluihimme ständillemme.  Nähdään Kajaanissa!
AMK-päivät 2017 virallinen sivusto

REPO Suunnitelmatiet...Reportronicin vuoden 2017 versioissa on tuotu työsuunnitelmatieto näkyväksi työajankohdennukseen.  Suunnitelmatieto ohjaa käyttäjää kohdentamaan työaikansa suunnitellun mukaisesti ja mahdolliset poikkeamat havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Suunnitelmatieto on näkyvissä myös työajanhyväksymismenettelyssä, jolloin hyväksyjät saavat tiedon toteuman suhteesta suunnitelmaan.  Suunnittelutieto voidaan ylläpitää joko Reportronicin projektin suunnittelutyökalussa, henkilökohtaisissa työsuunnitelmissa tai tuoda ulkopuolisesta työsuunnittelujärjestelmästä kuten esimerkiksi Peppi-järjestelmästä.  Jatkossa pysytään entistä paremmin tilanteen tasalla.

Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last